Ngày họp mặt, họp lớp

Trong mỗi chúng ta ai cũng có một thuở cắp sách tới trường. Và giờ khi mỗi chúng ta đã trưởng thành người đi làm ở xa, kẻ đã làm ông bố, cô kia đã là bà mẹ thì những buổi họp lợp thật sự vô cùng ý nhĩa, cùng nhau hàn huyên tâm sự về cuốc sống hiện tại và ngày xưa cắp sách tới trường. Một món quà nhân ngày kỷ niệm nhắc nhở mọi người để nhớ về những ngày thơ cùng nhau cắp sách tới trường...